Saturday, December 5, 2009

Nothing or Something

If you do nothing, nothing is going to happen,
if you do something, something might happen,
The Future is yours, do something about it!

No comments:

Kamsahamnida Thank You Salamat

Para sa mga gustong matuto ng Korean language.Here's another Korean word.  Memoryado niyo na ba ang " hello " in Korean? Kung...