Tuesday, November 17, 2009

Sige Sulong Lang

Our society is so caught up in winning, we forget that most of the great men and women in history have, at one time or another, failed at something. Often repeatedly, and discouragingly. But each failure is nothing more than a brick in the wall that forms the foundation of our success. We can't forget that.

—Carlton YoungMatira Matibay sa Buhay. Kung kailangang umiyak, sige iyak lang. Kung kailangang tumawa, hala tawa ng malakas. Madapa man, kailangang bumangon at muling lumakad...ng Pasulong :)

No comments:

Kamsahamnida Thank You Salamat

Para sa mga gustong matuto ng Korean language.Here's another Korean word.  Memoryado niyo na ba ang " hello " in Korean? Kung...