Tuesday, March 31, 2009

Mga Bagong Kaibigan

Nakakatuwang magkaroon ng mga panibagong kaibigan. Hindi man matalik, nakakadagdag sigla din sa damdamin. Kahit papaano ang bawat isa sa kanilay may bitbit ding kaligayahan.

Kani-kanina lang, sa isa ko pang blog, nakapanayam ko ang isang bagong kaibigan. Maiksi man ang aming usapan na idinaan lamang sa pagiiwan ng mensahe, parang totoo na ring nagkausap kami at kahit papaanoy nagkakilanlan. Ah! masarap talaga ang galaw ng teknolohiya. Naging malawak ang abot ng maliit na espasyong akin at naging mas maliit ang mundo. Sa pamamagitan ng konting pilantok ng kamay sa keyboard ng computer, ang mga taong nasa kabilang panig ng mundo ay naabot at nakakausap ng parang nasa harapan lang.

Hindi ko talaga maiwasang maalala si Bill Gates. Ang galing! Dumarami ang aking mga bagong kaibigang, casual man ang usapan, totoo naman ang hatid na ngiti sa labi at saya sa puso. Sana mas marami pang dumating.

No comments:

Kamsahamnida Thank You Salamat

Para sa mga gustong matuto ng Korean language.Here's another Korean word.  Memoryado niyo na ba ang " hello " in Korean? Kung...